Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Kjære medlemar og foreldre i IL Viljar

 

Som mange no er kjend med er det snart klart for bygging av nytt nærmiljøanlegg – men vi treng framleis din hjelp!

 

Vi har hatt opptelling av privatandelar i samband med trekning, for kjøp før 1.mai 2015 – og her er vi veldig bak budsjett.

 

Prosjektet er ikkje fullfinansiert med offentlige midlar, IL Viljar har tatt lån i Klubbhuset for å kunne få i gang bygginga, men vi treng ennå bidrag frå private og bedrifter for å sleppe å ha gjeld som må betenast med dugnad og loddsal.

 

Vi oppmoar alle foreldre og besteforeldre og andre som kan ha interesse i at dette blir gjort eit stort løft for nærmiljøet til å bidra – VI TRENG DET.

Vedlagt finn de innbetalingsgiro som vi håper de nyttar.

 

OG TIL DEI SOM ALLEREIE HAR KJØPT – TUSEN TAKK!

 

 

                          

Send gjerne meldinga vidare til aktuelle – som ynskjer eit løft i inngangen til flott Bømoen

IL Viljar har bytta hovudutstyrsleverandør og samarbeidspart.

 

Vi har gleda av å melde at Sport1 satsar stor i nye lokaler på Amfi og IL Viljar har laga avtale med dei på utstyr. Dei er ennå i inn flyttingsprosess, men vil snart kunne tilby eit bredt utvalg til alle våre medlemar.

 

På generelle kjøp får alle 10%, men det vil bli annonsert med handledagar/kveldar der ein kan gjera veldig god kjøp. Meir info kjem seinare.

 

 

Resultat joggekarusellen 26.04.16 kan du lese her.

 

Resultat joggekarusellen 10.05.16 kan du lese her.

 

Resultat joggekarusellen 24.05.16 kan du lese her.

 

Resultat joggekarusellen 30.08.16 kan du lese her.

 

Resultat joggekarusellen 13.09.16 kan du lese her.

 

 Viljarkarusell nr. 1 2016

Elektronisk medlemsregister IL Viljar

 

I samband med årsmøte 2014 måtte IL Viljar oppdatere sine vedtekter til gjelande lovnorm for idrottslag. Det er her eit krav om at idrottslag har elektronsike medlemslister, og all framtidig rapportering vil måtte gjerast gjennom desse listene.

 

I samband med påmelding og betaling av serie og Voss Cup må alle foreldre registera seg og barna på www.minidrett.no   – nokon er registert frå deltaking i skirenn, men vi ber om at det blir supplert med telefon og gyldig epost adresse slik at det kan sendes ut informasjon via dette. Ber om at dei som har profil oppdatere og ikkje lagar duplikat.

 

Vi har ber om at alle gjere dette innan 5 mai 2014 eller så snart som mogeleg, slik at ein får tilsendt nødvendig betalingsinformasjon. Det er viktig at dette blir gjort med omsyn på både forsikring og deltaking på Voss Cup. Registreringa er nødvendig.

 

Ber om velvilje og at dykk er nøye med utfylling av informasjon.

 

På førehand takk.

 

 

Hovudstyret i Viljar i 2016 består av føljande:

 

 

Leiar:                                 Katharina Månum                        tlf 92 60 12 27

Nestleiar:                           Håkon Bø                                    tlf 93 48 72 84

Skrivar:                             Jorid Skiple                                  tlf 98 03 96 94                      

Styremedlem:                    Tore Tøn                                     tlf 91 16 48 41

Styremedlem:                    Harald Østervol                            tlf 95 28 18 98

 

Leiar for fotballgruppa:       Liv Marit B. Aase                           tlf 48 14 31 05

Leiar for skigruppa:            Olav Klette                                   tlf 94 80 30 94

 

 

Både ski- og fotballgruppa har eigne personar som jobbar med deira aktivitet. Kontakt gruppeleiar for meir informasjon.