Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Me innviterer til dugnad og sosialt samver 20 og 21 april kl. 10-15
Denne helga skal me klargjere fotballbanen, gjere vedlikehald og vaske i Viljarhuset.
Her er det bruk for di hjelp!!
Viljar spanderer lunsj.
Om du ynskjer å vere med ta kontakt med Heidi Mob. 48 17 13 31
Beste helsing Viljar