Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Då er vi kommet til årets årsmøte i Viljar.

 

Vi håper det er mange som tar turen og at det vil vere mange gode innspel.

 

Årsmøte vil vere i Klubbhuset til Viljar den 18.3.2013 kl 19.30.

 

Innkalling her  arsmote 2014- årsmeldinga ligg HER

 

Andre vedlegg

Gamal lovnorm

Ny lov norm

 

 

Med helsing styret