Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Då er endeleg fotballsesongen 2013 i gang.

Viljar har i år 8 lag som deltar i serien. Kampoppsettet er per dags dato ikkje
bekrefta for den eine aldersgruppa, så alt blir lagt ut så fort alt er på plass
og bekrefta.
Om kort tid vil det også bli lagt ut oversikt over oppmenn for dei ulike laga (alle veit nok kven som er oppmann for sitt lag, men kan vera greitt å oversikt over kven andre som er oppmenn) og oversikt over kor tid alle laga har trening.
Til helga 27.-28.april er det "Vårslepp cup 2013" i Skulestadmo.
Oppmennene har fått spelaroppsettet og det skal vera distribuert ut til spelarane. Dei yngste aldersgruppene spelar på laurdagen og dei eldste på søndagen. Ta kontakt med oppmann viss du ikkje har fått denne oversikta.