Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

I desse tider kjem medlemskontigenten til IL Viljar ut til medlemmane. Det vil seia at det no nærmar seg jol. Fristen for betaling er 20.11.2012. Takk for at de betalar i tide slik at kasserar Jarle Tveiten får godt oversyn i god tid før årsmøtet i februar.

Sjå her viss du har rota han bort eller føretrekk å skriva han ut sjølv. Les infoen på blanketten godt i høve til dømes å skriva namna på alle og type medlem (støtte, aktiv) på merknad om du betalar på nettbank eller på blanketten om du betalar på Posten. Denne lenka leggjast permanent på venstremenyen Bli medlem.