Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Det er flott å kunna tilby våre medlemmer i IL Viljar eit klubbhus til bruk i ulike samanhengar, dette er eit samlingspunkt for idrottslaget. Me er og stolte av å kunna leiga ut lokala til andre, då dette er med på å hjelpe oss med økonomien og drift av huset.
Nedanfor har me lagt link til leigekontrakt/husreglar og prisliste.
Sjå i Kalendaren i menyen under Klubbhuset, der finn du ut om huset er ledig. 

Kontakt oss på Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. dersom du ynskjer å leiga.
Det vert sendt ut faktura for leiga i etterkant.
Fakturaadresse må sendast på mail til oss.


Utleigeprisar
Leigekontrakt/husreglar

Mvh Klubbhusstyret.

Reglar for leige av Klubbhuset til konfirmasjon, der det ev. kan verta konflikt mellom to eller fleire medlemer som ynskjer å reservera same dagen:

Frist for å melde interesse for medlemer i Viljar som skal ha konfirmasjon og få fyrsterett til Klubbhuset er 1. september året før. Etter denne dato vert det fyrstemann til mølla, uansett om det gjeld medlemer av laget eller ikkje. Dei eller den medlem som har meldt si interesse innan 1. september frå leiga huset, eller vert med i trekninga om å få leiga dersom fleire har meldt si interesse på same dagen.

Har de spørsmål til dette, eller andre henvendelsar til utleige; ta kontakt med Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

Mvh Klubbhusstyret