Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Elektronisk medlemsregister IL Viljar

 

I samband med årsmøte 2014 måtte IL Viljar oppdatere sine vedtekter til gjelande lovnorm for idrottslag. Det er her eit krav om at idrottslag har elektronsike medlemslister, og all framtidig rapportering vil måtte gjerast gjennom desse listene.

 

I samband med påmelding og betaling av serie og Voss Cup må alle foreldre registera seg og barna på www.minidrett.no   – nokon er registert frå deltaking i skirenn, men vi ber om at det blir supplert med telefon og gyldig epost adresse slik at det kan sendes ut informasjon via dette. Ber om at dei som har profil oppdatere og ikkje lagar duplikat.

 

Vi har ber om at alle gjere dette innan 5 mai 2014 eller så snart som mogeleg, slik at ein får tilsendt nødvendig betalingsinformasjon. Det er viktig at dette blir gjort med omsyn på både forsikring og deltaking på Voss Cup. Registreringa er nødvendig.

 

Ber om velvilje og at dykk er nøye med utfylling av informasjon.

 

På førehand takk.