Hovudsponsor

NIF: Null mobbing i idrett!

138 støttarar har me no!

Me er for reine idrottslag

Følg IL Viljar på

Me takkar for flott innsats under helgas dugnad på hus, bane og uteområde.
Beste helsing Viljar